Tên sản phẩm:

Thố mứt thủy tinh vàng bộ 2 chiếc


Mã Sản phẩm: KHTT_41

Giá: 215,000đ

Thố mứt thủy tinh vàng bộ 2 chiếc

Thố mứt thủy tinh vàng bộ 2 chiếc

Thố mứt thủy tinh vàng bộ 2 chiếc

Share
Size Large, Medium, Small, X-Large
Colour Orange, Yellow